/Files/images/atestatsya_2017-2018/Баглікова Н.М..png Баглікова Наталія Миколаївна

- вчитель математики школи І-ІІІ ступенів № 168 Оболонського району м.Києва, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «учитель-методист».

Загальний стаж педагогічної діяльності – 29 років.

Державні нагороди, звання, грамоти: відмінник освіти України 1993р., грамота № 83810 Міністерства освіти України, грамота РУО 2013р.

Баглікова Наталія Миколаївна працює в школі І-ІІІ ступенів № 168 з 1988 року. За час роботи виявила високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, зарекомендувала себе як педагог, що глибоко знає свій предмет, відмінно володіє методикою викладання, працює сумлінно і творчо. Постійний творчий пошук оптимальних форм і методів роботи, цілеспрямованість, позитивний емоційний настрій, тісний контакт з дітьми, доброзичливість – основні риси, що характеризують роботу Наталії Миколаївни.

Досвідчений вчитель, вона вміло поєднує в роботіі наочні посібники, роздатковий матеріал та ефективно здійснює внутрішньо предметні та міжпредметні зв’язки, веде активну позакласну роботу. Підвищенню ефективності викладання сприяє вміння вчителя раціонально використовувати можливості навчального процесу та нетрадиційних уроків.

Її праця спрямована на диференційований та індивідуальний підхід до навчання.

Через навчання предмету Наталія Миколаївна формує в учнів науковий світогляд, високі моральні якості, почуття відповідальності. Учитель заохочує учнів до участі в олімпіадах, проектах I*EARN «Intel – навчання для майбутнього». Її учні є призерами Всеукраїнських учнівських олімпіад ІІ етапу. Наталія Миколаївна бере участь в орг.комітетах Всеукраїнських учнівських олімпіад ІІ та ІІІ етапів.

Наталія Миколаївна в постійному пошуку. Учасник Онлайн-проекту «Інтерактивна школа творчого вчителя» і 10-го Всеукраїнського інтернет-марафону «Основа» MARAFON OSNOVA. Працює над темою «Методика блочної подачі матеріалу та підвищення інтересу до навчання математики. Формування дослідницьких компетентностей учнів на уроках математики».

Наталія Миколаївна професійно зрілий, чуйний, справедливий і доброзичливий педагог.


Федорова Ірина Іванівна

- вчитель початкових класів школи І-ІІІ ступенів № 168 Оболонського району м.Києва, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «учитель-методист».

Загальний стаж педагогічної діяльності – 32 роки.

Державні нагороди, звання, грамоти: почесна грамота Міністерства освіти і науки України №83803, 2015р., грамота РУО 2016.

Федорова Ірина Іванівна працює в школі № 168 з 1985 року. За час роботи виявила високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості. Вчитель має глибоку теоретичну підготовку,досконало володіє методикою викладання, використовує ефективні методи і форми організації навчально-виховного процесу, приділяє увагу самостійній роботі учнів, орієнтується на диференційований підхід до навчання і виховання молодших школярів. Ірина Іванівна успішно впроваджує індивідуальні, парні, групові форми роботи з учнями. Вчитель раціонально використовує різноманітні прийоми активації мислення, створює проблемні ситуації, навчальний матеріал пов'язує з життям. На уроках панує атмосфера взаємоповаги,взаєморозуміння, що добре впливає на засвоєння учнями матеріалу. Вчитель цілеспрямовано працює над створенням дитячого колективу, шанобливого ставлення один до одного та до оточуючих. Учні Ірини Іванівни мають високі показники успішності, беруть участь в шкільних та районних олімпіадах і займають призові місця. Федорова Ірина Іванівна працює з новинками методичної літератури, вивчає педагогічний досвід колег і застосовує його в навчально-виховному процесі. Ірина Іванівна, працюючи над темою ‹‹Створення ситуації успіху - шлях до формування життєвих компетентностей учнів››, сама прагне до самовдосконалення. Зокрема, пройшла тренінги за програмами ‹‹Як нові медіа можуть змінити життя шкільного класу›› у ‹‹SchoolChampion›› 2014р. та ‹‹Intel - навчання для майбутнього›› (версія 10.1) 2015 р.

Федорова І.І. бере активну участь у роботі шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів, передає свій педагогічний досвід молодим вчителям, виступає з доповідями, проводить відкриті уроки. Ірина Іванівна підтримує тісний зв’язок з батьками, користується повагою і авторитетом серед колег, учнів та батьків.

Виховна робота вчителя спрямована на всебічний гармонійний розвиток світогляду та внутрішньої культури учнів.


Верчинська Наталія Онуфріївна

-вчитель української мови та літератури школи І-ІІІ ступенів № 168 Оболонського району м.Києва, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії».

Загальний стаж педагогічної діяльності - 13 років.

Державні нагороди, звання, грамоти: в 2004р. отримала грамоту від Дніпровської районної державної адміністрації за сумлінну працю та досягнення високої майстерності у професійній діяльності. У 2007 році отримала грамоту за вагомий внесок у справі навчання та виховання підростаючого покоління,досягнення високої майстерності від Оболонської районної у м. Києві ради.

Верчинська Наталія Онуфріївна працює в школі І-ІІІ ступенів № 168 з 2006 року. В між атестаційний період зарекомендував себе відповідальним працівником, який сумлінно виконує свої обов’язки. Добре володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів. Використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації навчального процесу, знає основні нормативно-правові акти в галузі освіти, володіє ораторським мистецтвом. Раціонально використовує час на уроці, новий матеріал викладає на належному науковому рівні із застосуванням міжпредметних зв’язків, звертає увагу на розвиток пізнавальних здібностей учнів. На уроках забезпечує оптимальний психофізіологічний клімат.

Працює над вирішенням науково-методичної проблеми «Диференційований підхід до учнів при вивченні української мови та літератури», яку розв’язує шляхом впровадження елементів сучасних освітніх технологій у роботі з дітьми. Велику увагу приділяє активізації мовної діяльності учнів, опануванню ними монологічного та діалогічного мовлення, правилами мовної поведінки; розвиває вміння послідовно і грамотно висловлювати в усному і писемному мовленні.

Вивчаючи твори українських письменників і беручи за приклад їх життя та життя героїв їх творів, виховує в учнів громадську позицію і високі моральні якості. Значну увагу приділяє розвитку читацьких умінь, виховує культуру читання.

Значна частина школярів має навички самостійної роботи, вміють користуватися довідковою літературою, робити висновки, аналізувати тексти, готувати короткі усні та письмові повідомлення. Його учні беруть участь у районних конкурсах читців поезії В.Симоненка.В 2018р.Тимченко Д, учень 5 – В класу , зайняв ІІ- місце, Сакало М., учениця 10 – Б класу,ІІ місце, Ситенко В., грамота за креативність.

Верчинська Н.О. формує в дітей позитивні риси характеру: чесність, справедливість, наполегливість, доброту, культуру думки і поведінки. Готує вихованців до свідомого життя.Бере участь у роботі шкільного та районного методичного об’єднання вчителів української мови та літератури. Користується авторитетом серед учнів, батьків, колег по роботі.


Волошинова Ірина Геннадіївна

-вчитель початкових класів І-ІІІ ступенів № 168 Оболонського району м.Києва, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії.

Загальний стаж педагогічної діяльності - 33 роки.

Державні нагороди, звання, грамоти: грамота управління освіти Оболонської районної державної адміністрації, 2015 р.

Волошинова Ірина Геннадіївна працює в школі І – ІІІ ступенів № 168 з 2009 року. За час роботи показала себе творчим досвідченим учителем, який добре володіє інноваційними освітніми методами й технологіями, активно їх використовує у своїйроботі. Добре володіє методикою викладання всіх предметів у початкових класах. Віддає перевагу інтерактивним методам навчання. Завдяки ефективному використанню цих методів, учитель досягає засвоєння на уроці учнями необхідних знань. Застосовує різні засоби активізації розумової діяльності учнів, залучає їх до пошукової роботи. Її уроки завжди цікаві, добре продумані, насичені, з вдало підібраною наочністю та різноманітним дидактичним матеріалом. На уроці створює ігрову атмосферу, що розвиває пізнавальний інтерес і активність учнів, знімає втому, дозволяє втримати увагу. Використовує в своїй роботі нестандартні уроки: урок-подорож, урок-гра, урок-казка, урок - тренінг.Тема, над якою працює вчитель: «Диференціація та індивідуалізація навчання, як умова реалізації індивідуального розвитку молодшого школяра».

Має друковані роботи на сайті Super.Urok-UA.com:урок – казка з математики для 4 класу «Заміна одиниць вимірювання величин. Розв’язування рівнянь на дії першого і другого ступенів»,стаття «Технології інклюзивної освіти»,сценарій свята « Ой хто, хто Миколая любить»,стаття «Диференціація та індивідуалізація навчання, як умова реалізації індивідуального розвитку молодшого школяра», стаття «Досвід роботи вчителя початкових класів в умовах інклюзивного навчання». Учні Ірини Геннадіївни брали учать у конкурсах: Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок», конкурс з української мови «Соняшник“, фестивалі FIRST LEGO League Jr. (Junior), ХХVІ районний фестиваль творчості дітей та молоді «Повіримо в себе», де посіли призові місця.

Волошинова І.Г. закінчила в 2017 р. курси за обов’язками керівника дитячих літніх пришкільних таборів. Успішно працювала начальником літнього дитячого табору при школі. Ірина Геннадіївна охоче ділиться своїми педагогічними знахідками з колегами. Виховна робота вчителя спрямована на всебічний гармонійний розвиток світогляду та внутрішньої культури учнів.


Деміденко Світлана Іванівна

-вчитель зарубіжної літературишколи І-ІІІ ступенів № 168 Оболонського району м.Києва, кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Загальний стаж педагогічної діяльності - 19 років.

Державні нагороди, звання, грамоти: грамота РУО, 2013р.

Деміденко Світлана Іванівна працює в школі № 168 з 1999 року. Творчий, ініціативний педагог, її уроки відрізняються продуманою структурою, чітко поставленими завданнями. Яскравими рисами її педагогічної майстерності є вміння цікаво подавати програмовий матеріал, невимушено спілкуватися з дітьми, прищеплювати їм інтерес до світової літератури. Тема над якою працює вчитель: «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках зарубіжної літератури». Світлана Іванівна володіє фактичним матеріалом, методикою викладання літератури, на заняттях застосовує сучасні методи і форми роботи. У 2012 році закінчила курси з використання інформаційно-комп'ютерних технологій у навчальному процесі «Один учень-один комп'ютер». Під час проходження курсів в ІППО ім. Б. Грінченка брала участь у проведенні семінару з вивчення творчості О. Уайльда. Учитель разом зі своїми учнями постійно бере участь у різноманітних творчих та поетичних конкурсах. Учениця Світлани Іванівни Душечкіна Юля посіла ІІ місце у районному турі олімпіади з зарубіжної літератури, 2015р., Ситенко Вікторія – дипломант міського фестивалю творчості для дітей та молоді «Повір у себе», 2017р., Козярін Євген переможець літературного батла в рамках проекту «Київські европейці», 2016р. Деміденко С.І. входить до складу комісії з перевірки олімпіадних робіт з зарубіжної літератури (ІІ етап).Деміденко Світлана Іванівна – педагог високої кваліфікаційної майстерності, яка постійно працює над удосконаленням свого професійного досвіду. Світлана Іванівна брала участь у круглому столі «Дитяча література: традиції і перспективи», 2014р. Начитувала повість «Поліанна» у пілотному проекті «Сучасна аудіо книга». На інтернет-ресурсі «Методичний портал» опублікована розробка уроку для 6-х класів «Захоплива міфологія». На сайті «Шкільне життя» - урок «Влада загопа та її філософія в повісті О. де Бальзака «Гобсек», 2015р. Вона охоче ділиться своїми педагогічними знахідками з колегами. Виховна робота спрямована на розвиток внутрішньої культури учнів. Робота з батьками базується на принципах демократії таспівпраці.


Кадлубовська Олена Євгенівна

-вчитель логопед школи І-ІІІ ступенів № 168 Оболонського району м.Києва, кваліфікація – спеціаліст логопед; вчитель початкових класів шкіл для дітей з порушеннями мовлення.

Загальний стаж педагогічної діяльності - 4 років.

Кадлубовська Олена Євгенівна працює в школі І-ІІІ ступенів № 168 з 2014 року. постійно вдосконалює свій професійний рівень. Використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів. Результативності досягає завдяки систематичній, цілеспрямованій праці. Проводить з дітьми заняття з виправлення дефектів усного і писемного мовлення, сприяє подоланню зумовленого ними відставання у вивченні рідної мови. Заняття проводить творчо, з досконало підібраним наочним матеріалом, спостерігається системність, доступність навчального матеріалу, тому досягає мети занять. Розвиває всі напрямки процесу мовлення: правильну звуковимову, збагачення словникового запасу слів, граматичного оформлення мовлення, розвиток фонематичних процесів, розвиток уваги, мислення, пам'яті. Багато уваги приділяє різнобічному розвитку мовлення учнів, формуванню навичок творчої самостійної роботи. На заняттях створює ігрову атмосферу, що розвиває пізнавальний інтерес і активність учнів, знімає втому, дозволяє утримувати увагу, проявляє індивідуальний підхід до кожної дитини.

Бере активну участь у роботі методичного об'єднання вчителів-логопедів. Займається самоосвітою, підвищує свій фаховий та професійний рівень. Вчитель-логопед володіє багатим наочним та роздатковим матеріалом, що надає її роботі з дітьми зацікавленості, невимушеності, доступності, змістовності. Постійно розробляє та вдосконалює дидактичний матеріал. Велику увагу приділяє пропаганді логопедичних знань, при потребі надає консультації батькам.

Вимоглива у ставленні до професійних обов'язків.

Користується авторитетом і повагою серед учнів, їх батьків та колег по роботі.


Кибаленко Людмила Петрівна

-вчитель початкових класів школи І-ІІІ ступенів № 168 Оболонського району м.Києва, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії».

Загальний стаж педагогічної діяльності - 24 роки.

Державні нагороди, звання, грамоти Грамота РУО, 2013р.

Кибаленко Людмила Петрівна працює в школі І-ІІІ ступенів № 168 з 2009 року. Педагог володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує в організації навчально – виховного процесу в початковій школі. Володіє широким спектром стратегій навчання, вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, активно впроваджує форми та методи організації навчально – виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів.

Застосовує нестандартні форми проведення уроку. Уміє оптимально поєднувати вибір репродуктивних і проблемно – пошукових, словесних і практичних методів. Раціонально добирає групові та індивідуальні форми роботи на уроці. Використовує сучасні інформаційні технології навчання, можливості інтернету. При актуалізації опорних знань часто проводить інтерактивні вправи. На уроках використовує різноманітну наочність.

Кибаленко Л.П надруковані статті в журналі «Розкажіть онуку», № 10, 2014р., на освітньому порталі «Урок» - «Практичні поради під час навчання, розвитку та виховання дітей з обмеженими можливостями» 2016р., на інтернет-ресурсі «Методичний портал» опубліковано: виховна година, урок-казка з математики, розробка уроку «Змінювання дієслів за часами» 2016р.

Кибаленко Л.П. удосконалювала майтерність на вебінарах: «Формування здорового способу життя особливих дітей» 2016р., «Дитина не хоче вчитися - як переконати, що вчитися потрібно й цікаво?» 2015р., «Розвиток соціальності учнів в умовах інклюзивної освіти» 2015р.

Як класовод, багато уваги приділяє згуртуванню учнівського колективу. Свою роботу спрямовує на всебічний розвиток дітей, що охоплює інтелектуальні, моральні, трудові, фізичні, естетичні властивості людини. Тісно співпрацює з батьками своїх вихованців, надаючи допомогу у питаннях навчання, виховання та розвитку їх дітей. Людмила Петрівна охоче ділиться своїми педагогічними знахідками з колегами.

Це професійно зрілий, чуйний, справедливий і доброзичливий педагог.


Кравчук Наталія Іванівна

-директор школи І-ІІІ ступенів № 168Оболонського району м.Києва, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «учитель-методист».

Загальний стаж педагогічної діяльності - 38 років.

Державні нагороди, звання, грамоти: нагрудний знак «Відмінник освіти України» 2001 р., Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» 2008р., звання «Заслужений працівник освіти України» 2013р., Нагрудний знак «Відмінник столичної освіти» (2017 р.), лауреат Всеукраїнського конкурсу «Найкращий керівник року», нагороджена золотою медаллю, як лауреат міжнародного конкурсу «Інноватика в сучасній освіті» 2016р., грамоти ГУОН, РУО.

Кравчук Наталія Іванівна має повну вищу освіту, закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М.О.Горького, 1978 рік, «математика», «вчитель математики» і працює в школі № 168 з 1997 року, з того ж року – на посаді директора.

Кравчук Наталія Іванівна – педагог високої кваліфікаційної майстерності, яка працює з новинками методичної літератури, вивчає передовий досвід колег і постійно застосовує його в навчально-виховному процесі. Тема, над якою працює вчитель: «Впровадження проектних технологій у навчально- виховний процес». На уроках Наталія Іванівна урізноманітнює форми і методи роботи, приділяє увагу самостійній роботі учнів, орієнтується на диференційований та індивідуальний підхід до навчання та виховання учнів. Досвідчений вчитель, уміло організовує розумову діяльність учнів, широко використовує підручники, наочні посібники, роздатковий матеріал. Наталія Іванівна проводить уроки з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів, відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу, уміло застосовує інформаційно-комунікаційні технології, що дає змогу активно впроваджувати методи інтенсивного навчання, значно підвищувати ефективність уроків та поліпшувати якість знань учнів, активно впроваджує метод проектів. Національний політехнічний університет прислав письмову подяку Наталії Іванівні за відмінну підготовку з математики учня Файди Дмитра. Наталією Іванівною розроблено тренінги: «Різноманітні навчальні стратегії для вмотивованого навчання», «Адаптація навчального процесу до навчальних потреб різних учнів».

Наталія Іванівна охоче ділиться своїми педагогічними знахідками з колегами. Роботу Наталії Іванівни характеризують постійний творчий пошук оптимальних форм і методів роботи, цілеспрямованість, позитивний емоційний настрій, тісний контакт з дітьми, доброзичливість. На її уроках всі учні працюють в оптимальному режимі.

Кравчук Н.І. – людина високого інтелекту і професійної майстерності. Толерантний у відношеннях з оточуючими людьми, але й вимогливий як до себе, так і до інших. Користується визнанням і повагою серед колег, батьків та учнів школи.


Мотилькова Зінаїда Олександрівна

-вчитель інформатики школи І-ІІІ ступенів № 168 Оболонського району м.Києва, кваліфікація – вчитель інформатики.

Загальний стаж педагогічної діяльності - 5 років.

Мотилькова Зінаїда Олександрівна працює в школі І-ІІІ ступенів № 168 з 2015 року. постійно вдосконалює свій професійний рівень. Використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів. Володіє сучасними освітніми технологіями, методичними приймами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та їх якісним застосуванням, використовує інформаційно – комунікаційні, інноваційні технології на уроках інформатики.

У навчальному процесі значну увагу приділяє ознайомленню учнів з місцем і роллю інформаційно – комунікаційних технологій у сучасному виробництві, науці, повсякденному житті, їх підготовці до раціонального використання комп’ютерних засобів при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням. Працює над науково – методичною проблемою: «Впровадження інноваційних технологій для стимулювання розвитку інтелектуального і творчого потенціалу учнів, їх життєвих компетентностей у процесі вивчення інформатики» формує в дітей бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно – комунікативних технологій у навчально – пізнавальній діяльності та повсякденному житті. Розвиває в учнів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення.

Мотилькова Зінаїда Олександрівна допомагає вчителям інших предметів проводити уроки з використанням інформаційно – комунікаційних технологій, інтернету.

Залучає дітей до участі у акціях «Година Коду» та «Хвиля Безпечного Інтернету». Поповнює інформацією шкільний веб-сайт.

Рівень знань учнів, яких навчає Мотилькова Зінаїда Олександрівна, відповідає вимогам навчальної програми з інформатики. Тісно співпрацює з батьками учнів школи, надає їм допомогу у питаннях навчання, виховання та розвитку їх дітей.

Вивчає передовий педагогічний досвід, застосовує його в навчально – виховному процесі. Бере активну участь у роботі шкільного методичного об’єднання вчителів математики та інформатики.

Користується повагою серед вчителів, учнів, батьків.


Орешков Віктор Іванович

-вчитель фізичної культури школи І-ІІІ ступенів № 168 Оболонського району м.Києва, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель».

Загальний стаж педагогічної діяльності - 33 роки.

Державні нагороди, звання, грамоти: Грамота Управління освіти Київської міської державної адміністрації, 2006р., грамота Оболонського РУО 2012р., Грамота Оболонської в м.Києві державної адміністрації, 2014р.

Орешков Віктор Іванович працює в школі І-ІІІ ступенів № 168 з 2004 року. За час роботи виявив високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними методами та формами організації навчально-виховного процесу , забезпечує високу результативність своєї праці. Віктор Іванович уміло організовує розумову та фізичну діяльність учнів на уроці, вчить взаємодопомоги та колективності, розвиває фізичні якості учнів. Він ефективно здійснює внутрішньо-предметні та міжпредметні зв’язки, веде активну позакласну роботу. Учні Віктора Івановича постійно беруть участь у районних та міських спортивних змаганнях. Значна частина дітей мають високі результати і спортивні досягнення. За період з 2013р. до 2017 р. 2 його учні вступили до спортивних навчальних закладів і 4 – до військових інститутів. Віктор Іванович бере активну участь у спортивному житті району та міста: він неодноразово призначався суддею змагань з футболу, туризму, олімпіади школярів, військового семиборства, військово-спортивної гри «Патріот». Зараз вчитель працює над методикою викладання фізкультури в інклюзивних класах.У 2016-17 р.р., навчаючись на курсах військово-патріотичного хортингу, отримав ступінь інструктора з цього виду спорту , ці знання вміло використовує в гуртковій роботі.Учні Віктора Івановича неодноразово були членами збірних команд Оболонського району з різних видів спорту, а також переможцями та призерами выйськово-спортивної гри «Патріот».

Віктор Іванович охоче ділиться своїми педагогічними знахідками з колегами.

Це професійно зрілий, чуйний, справедливий і доброзичливий педагог. Виховна робота вчителя спрямована на всебічний гармонійний розвиток світогляду та внутрішньої культури учнів, патріотизм та любові до України.

Кiлькiсть переглядiв: 1451

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.